Verksamhet

MUSIK SKA BYGGAS UTAV GLÄDJE...

Musikprofilen tar sig uttryck genom mycket sång och rytmik-övningar med barnen, musiksagor, rörelsesånger och drama. Barnen har dessutom spelat in tre CD-skivor. Förskolan Harpan arbetar också med språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt motorik, skapande och lek.

Barnen framför ett fantastiskt Julspel som avslutning på höstterminen och inför sommaren ordnas en stor gårdsfest. Allt präglas av mycket sång, musik, drama, glädje och gemenskap.

Mer information om verksamheten hittar du på Hässleholms Kommuns hemsida.

VARJE BARN ÄR UNIKT

Förskolan följer kommunens mål och riktlinjer. Läroplanen Lpfö 18 ligger som grund för vårt arbete. Dessutom arbetar personalen utifrån kristen människosyn, vilket gör att kristen etik och moral är en av grundstenarna i arbetet. Bordsbön, bibelberättelser och kristna barnsånger ingår därför som en naturlig del i verksamheten.

ÖVRIG INFORMATION

Vi äter hemlagad lunch varje dag.

Förskolans kö går genom kommunen. Välj “Enskild verksamhet – Förskolan Harpan” på blanketten. Avgifterna följer kommunens. Förskolan håller, om möjligt, sommarstängt veckorna 29-30.