Välkommen till förskolan harpan

En kristen förskola med musikprofil.

Om oss

Förskolan Harpan är den “lilla förskolan” med 31 barn på två avdelningar – Pärlan och Diamanten.

Barnen erbjuds en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Förskolan präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet så att den stimulerar och utmanar barnen till utveckling och lärande.

Varje år har förskolan stor jul- och sommarkonsert.

På vår härliga gård finns bland annat annat gungor, rutschkana, cykelbana och ett stort sandhav.

Varje dag serveras hemlagad lunch.

Förskolan håller om möjligt stängt v 29 och 30.

Vår musikprofil

Vårt mål är att barnen ska uppleva glädjen i sången och musiken och att de ska få prova på olika instrument och rytmer. Det gör vi genom sång- och rytmikövningar, musiksagor och rörelsesånger. Förskolan strävar efter att göra barnen medvetna om sin egen röst, så att de vågar använda den.

Vår kristna inriktning

Förskolan bygger på en kristen grundsyn där bordsbön, bibelberättelser och kristna barnsånger är inslag i verksamheten. Även de kristna högtiderna uppmärksammas. Vår önskan är att barn och vårdnadshavare ska känna sig unika och lika mycket värda.

Den gyllenen regeln: "Allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem".

Musik skapar glädje och dans.

Glädje och dans skapar rörelse.

Rörelse skapar koordination.

Koordination skapar förståelse.

Förståelse skapar ord.

Ord skapar meningar.

Meningar skapar språk.

(Musikspråka i förskolan, med musik, rytm och rörelse 2003 Mallo Vesterlund)