Verksamhet

Förskolans verksamhet bedrivs utifrån skollagens läroplan (Lpfö18) och utgår ifrån ett temainriktat arbetssätt.

Under veckan delas barnen in i olika undervisningsgrupper där barn och pedagoger utforskar de teman som förskolan bestämmer att lägga fokus på. Vi går även till skogen och besöker Hässleholm kulturhus med bibliotek och konserthus.

Utvecklingsområde 23-24

Läsårets fokusområden är språk och matematik. Genom att införa utforskande lärmiljöer och aktiviteter strävar vi efter att berika varje barns språkliga och matematiska förståelse.

Samverkan

En god kommunikation med hemmet är en grundförutsättning för en fungerande verksamhet, med ett öppet klimat där vi lyssnar på era tankar och åsikter. Möjlighet till detta ges bland annat vid de dagliga mötena vid lämning och hämtning, vid utvecklingssamtal, föräldramöte, föräldrafika och jul- och sommarfest.

Inskolning

Förskolan strävar efter att inskolningen ska vara en bra början på samarbetet mellan hem och förskola. Det viktigaste med inskolningen är att barn och vårdnadshavare är trygga och att barnet knyter an till den pedagog som har ansvaret.